جمع‌آوری سخنان پیرامون مصادیق امنیت ملی

امنیت ملی یکی استثناهای شفافیت است و جمع‌آوری سخنان پیرامون این موضوع می‌تواند نگاه سیاست‌گذاران به این موضوع را روشن کند. در این موضوع سعی می‌کنیم که این گونه موارد را ثبت کنیم.


واکنش اژه‌ای به توقیف کیهان

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص توقیف روزنامه کیهان و برخورد نکردن با رسانه‌های ناقض امنیت گفت:
:small_blue_diamond: تعیین مصداق خلاف امنیت ملی دو گونه است.گاهی این امر خلاف امنیت واضح است که محلی از بحث نیست.اما جایی دیگر شورای عالی امنیت ملی وارد شده و تشخیص می دهد.در این رابطه هم شورا تشخیص داد.