مجوزهای داده باز

برای ارائه داده به صورت باز هر کشور و یا نهادی برای خود یک مجوز انتشار داده مشخص کرده است که دیگر سایت‌ها و بخش‌ها در کشور از این مجوزها پیروی می‌کنند

در این موضوع قصد داریم که این مجوزها را بررسی کنیم و به اشتراک بگذاریم.


لیستی از این مجوزها در سایت Open Definitions آمده است.

هم‌چنین صفحه‌ی ویکی پدیای این موضوع نیز دارای اطلاعات ارزشمندی می‌باشد.

مجوز انتشار داده در سایت دولتی انگلستان - UK Open Government Liscense | نسخه سوم