نوآوری باز در ایران

الحمدالله در ایران شاهد گام‌های اولیه‌ی حرکت به سمت نوآوری باز هستیم.
در این موضوع به مرور به معرفی فعالین این حوزه را داریم.


ازمایشگاه نوآوری باز یکی از فعالیت‌های خوب این حوزه است.

اسلایدهای ارائه آقای دکتر پیشوائی پیرامون نوآوری باز:

https://t.me/Pishvaee_ir/119