نوآوری باز در سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران (ITO) ضمن انتشار دو دستورالعمل مربوط به نوآوری باز، فراخوانی برای ارسال نظرات و پیشنهادات منتشر نموده است:

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران : بدینوسیله به اطلاع می رساند این سازمان مبادرت به طراحی و اجرای پلتفرم نوآوری باز به منظور ایجاد زیرساختی برای همکاری میان بخش دولتی، خصوصی و عموم شهروندان ایرانی کرده است. پلتفرم نوآوری باز سازمان فناوری اطلاعات، پلتفرمی است که درآن کنشگران مختلف به عنوان موجودیت های اقتصادی با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان با یکدیگر تعامل و همکاری می کنند. این کنشگران شامل دولت ( هر دستگاه و یا سازمان دولتی که می تواند به عنوان یک متقاضی دریافت خدمت نوآورانه از سایر موجودیت ها مطرح گردد)، سازمان فناوری اطلاعات ایران که ارائه دهندة خدمات و زیرساخت پلتفرم نوآوری باز است، بخش خصوصی ( شامل همة کنشگران اقتصادی و غیر دولتی فعال در اکوسیستم نوآوری و ارزش آفرینی کشور) و شهروندان به عنوان کاربران نهایی و دریافت کنندگان خدمات پلتفرم نوآوری باز سازمان هستند. مهمترین اهداف این پلتفرم عبارتند از:

• توسعه و بهبود خدمات دولتی؛

• جلوگیری از ایجاد انحصار در ارائه خدمات برای هر یک از کنشگران؛

• ایجاد شرایط برابر و رقابتی به منظور حل نوآورانه مسائل کشور؛

• گذار از شکل سنتی حل مسائل کشوری(اخذ پیمانکار) به شیوه های مدرن همانند جمع سپاری و هم آفرینی؛

• توزیع همگون منافع ناشی از اجرای طرح ها بین همة موجودیت های پلتفرم؛

با توجه به اینکه طرح کلی پلتفرم نوآوری باز سازمان فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات عامل این سازمان مورد تصویب قرار گرفته است (پیوست اول دستور العمل اجرا و پیاده سازی پلتفرم نوآوری) و (پلتفرم نوآوری باز سازمان فناوری اطلاعات ایران )، از کلیه سازمان های دولتی، بخش خصوصی و همه شهروندان دعوت به عمل می آید تا نظرات ارزشمندشان را در خصوص دستورالعمل اجرایی این پلتفرم از طریق ایمیل زیر با سازمان فناوری اطلاعات ایران درمیان بگذارند.

لینک خبر در سایت سازمان فناوری اطلاعات:
https://ito.gov.ir/web/guest/news/-/view/دعوت-از-همکاران-بخش-خصوصی-و-دولتی-در-راستای-دریافت-خدمات--نوآوری-باز/2235

متن دستورالعمل‌ها:
نوآوری باز فا- پلتفرم نوآوری باز سازمان فناوری اطلاعات ایران.docx (16.6 کیلوبایت)
نوآوری باز فا- دستورالعمل اجرا و پیاده¬سازی پلتفرم نوآوری باز.docx (206.3 کیلوبایت)

1 پسندیده