مصادیقی از تعارض منافع سازمانی

گردآوری مصادیق تعارض منافع سازمانی…

اگر مواردی را می‌شناسید لطفا با ذکر منبع آنها را ذکر بفرمایید…

تعارض منافع سازمانی یعنی تعارض منافع عالی با منافع سازمان، به علت شرایط سازمان

مثلا:

  • شرکت الف در حال همکاری با نیروی هوایی برای تهیه یک RFP جهت نگهداری و تعمیرات هواپیما می‌باشد. شرکت الف و شرکت ب، یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک راه‌اندازی می‌نمایند تا بتوانند قرارداد نگهداری و تعمیرات هواپیما را با نیروی هوایی منعقد نماید.
  • شرکت الف برای نیروی دریایی مطالعات کارایی انرژی را انجام می‌دهد. شرکت ب که یک شرکت تابعه شرکت الف می‌باشد در مناقصه نگهداری تأسیسات نیروی دریایی شرکت می‌کند.
  • شرکت الف فروشنده اصلی محصولات شیمیایی و بیولوژیکی است. شرکت ب پیشنهاد قرارداد مشاوره‌ای در حوزه سیاست‌گذاری به وزارت انرژی می‌دهد. شرکت الف قصد تملک شرکت ب را دارد.
  • شرکت خدمات وکالت
  • شرکت‌های مشاوره‌ای سرمایه و بورس

اتحاد ناظر و منظور

:small_red_triangle:صدا و سیما مسئول صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی شد

:small_blue_diamond:سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون مقرر کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صدا و سیما باشد.

.مؤسسات و شركت‌های خدمات مشاوره‌ای
مؤسسات و شركتهايی كه ارائه‌كننده خدمات مشاوره ای به دولت يا بخش خصوصی هستند ميتوانند به دلايل مختلفی در معرض تعارض منافع قرارگيرند. به‌عنوان مثال اگر يك مؤسسه مشاوره خود بخشی از يك هلدينگ فعال در رشته مشورت‌دهنده خود باشد ممكن است با تعارض منافع در نظر گرفتن منفعت هلدينگ خود در مشاوره‌ها روبرو باشد.

.مؤسسات ارزيابي و صحه‌گذاری
مؤسسات ارزيابی و صحه‌گذاری، مؤسساتی هستند كه به نمايندگی از بخش دولتی يا خصوصی اقدام به ارزيابی پروژه‌ها ميكنند. اين مؤسسات ممكن است به علت منافع سازمانشان، در فرآيند ارزيابی خود با تعارض منافع روبرو باشند و تحت تأثير آن، ارزيابي دقيق و صحيحی را انجام ندهند. به عنوان مثال ممكن است مؤسسه ارزياب خود عضو شركت (الف) باشد كه با همكاری شركت (ب) اجراكنندگان طرحی هستند كه قرار است ارزيابی شود. اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده) به صورت ساختاری موقعيتی را به وجود می‌آورد كه مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد. نهادهايی كه به‌صورت همزمان مسئوليت ايجاد بازارها و نظارت بر آنها را برعهده دارند با يك تعارض ذاتی روبرو هستند زيرا توسعه بازار به‌عنوان شاخصی از موفقيت اين نهادها شناخته ميشود و نظارت سختگيرانه ممكن است باعث كاهش سرعت توسعه بازار شود. بنابراين، اين نهادها ممكن است در نظارت سهل‌انگاری كنند. نهادهای خودتنظيم‌گری (NASD ) و بورس اوراق بهادار نيويورك مانند انجمن ملی فعالين بورس (NYSE )سعی كرده‌اند با مجزا كردن اين بخش ها در درون خود تعارض منافع بخش نظارت را كاهش دهند.

.مؤسسات اعطاكننده استاندارد
مؤسسات اعطاكننده استاندارد از مصاديق تعارض منافع سازمان‌محور هستند. اين مؤسسات ممكن است به‌علت ارتباطات مالی يا ارتباط اعضا با شركت‌های درخواست‌كننده استاندارد يا رقبايشان، در فرآيند اعطای استاندارد درگير مسئله تعارض منافع شوند.

مؤسسات پيمانكاری:
مؤسسات پيمانكاری ممكن است در معرض انواعی از تعارض منافع قرار گيرند. اجراي دقيق و صحيح پروژه يا كم‌كاری در اجرای آن يكی از اين موارد است. يكی ديگر از مصاديق تعارض منافع مربوط به پيمان‌كاران زمانی رخ ميدهد كه شركت پيمانكار به‌علت ويژگيها و روابط خاص خود يا رانت اطلاعاتی كه در يك پروژه خاص به دست آورده است درگير مسئله تعارض منافع ميشود. تعارض به‌وجود آمده در اين موقعيت ميتواند انتخاب بين رعايت صادقانه اصول مناقصه يا استفاده از رانت اطلاعاتی خود در مناقصه باشد. اين نوع از تعارض منافع نيز با عنوان تعارض منافع سازمانی پيمانكاران شناخته ميشود. بدين ترتيب علاوه‌بر ارائه دهنده رانت اطلاعاتی به شركت پيمانكار، خود شركت پيمانكار دريافت‌كننده رانت اطلاعاتی نيز به‌عنوان مجرم شناخته ميشود.

منبع: گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»، تیرماه 96

2 پسندیده

تعارض منافع در وزارت نفت

1 پسندیده

:memo:
“دولت چاه‌دارها”

:diamonds:
علامه حلی می خواست فتوای چاه بدهد اول چاه خودش را پر می کرد. یعنی استاد اخلاق و تقوا و فقه و هرچیز دیگر هم باشی چاه خودت روی فتوایت تاثیر می گذارد.

:diamonds:
حالا اینجا صاحب یکی از اصلی ترین برندهای مدارس غیر انتفاعی را می گذارند وزیر آموزش و پرورش (آقای دانش)، یکی که خودش و فرزندانش از بزرگترین انبوه سازان کشور هستند را می گذارند وزیر مسکن (آقای آخوندی).

:diamonds:
پزشک کاسب کار هزار میلیاردی و بزرگترین بیمارستان خصوصی دارها را می گذارند وزیر بهداشت (قاضی زاده هاشمی)، آدمی که تعداد شرکت های بازرگانی خودش و عروس و دامادها و نوه و نتیجه هایش 3 رقمی است را می گذارند وزیر بازرگانی (آقای نعمت زاده)و…

:diamonds:
صادر کننده مجوز واردات گوشت خودش بزرگترین وارد کننده گوشت است. اسم این تجمع کاسب‌ها را هم گذاشته‌اند دولت ژنرال‌ها، می‌گویند طرف خودش “کننده کار” است.

:diamonds:
نه برادر، “چاه دار”، “کننده کار” نیست، اسمش #تعارض_منافع است. یکی از بدیهی ترین اشکال فساد ساختاری است که کشور را به بن‌بست کشانده است. #تعارض_منافع یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که باید در سیاستگذاری مرتفع شود و پست گرفتن آدمی که در آن جایگاه خودش و اطرافیانش منفعت دارند باید ممنوع شود.

:small_blue_diamond:
بخشی از ارائه کارگاه “مساله محوری، از مصداق تا ساختار” در اولین دوره #کارآگاه_شهر در تهران

2 پسندیده