معرفی سازمان ها و نهادهای ایرانی مرتبط و موثر حوزه شفافیت

در این موضوع به معرفی نهادها و سازمان های مرتبط و موثر حوزه شفافیت پرداخته می شود. این معرفی شامل بررسی ساختار تشکیلاتی هر نهاد، وظایف و کارکردها، فرایندهای اجرایی، اساسنامه و آیین نامه های اجرایی، جایگاه حقوقی و … می باشد.

1 Likes

ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک ایران
image

منبع