فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده

فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده در عرصه‌های مختلف


فهرست سایت‌های دولتی حاوی داده را در تاپیک زیر ببینید:


فهرست پورتال‌های داده را در زیر ببینید:

https://www.gdeltproject.org/

https://data.worldbank.org/

http://ucdp.uu.se/

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

https://atlas.media.mit.edu/en/

http://googletrends.github.io/data/

1 Likes

گوگل اخیرا پورتال جستجوی دیتاست خود را راه‌اندازی کرده است. به گفته‌ی یکی از محققین Open data enterprize این همان چیزی است که مدت‌هاست پژوهشگران داده باز منتظرش بودند!

پورتال Google Dataset Search

1 Likes

وبسایت DataCite دیتاست‌های ارزشمندی برای استفاده‌ قرار داده است.

وبسایت DataCite

1 Likes

سایت FigShare انبوهی از دیتاست‌های بین‌المللی را دارد. به قول نشریه‌ی وایرد این موسسه قصد دارد داده‌های تحقیقات علمی را برای جهانیان باز کند.

سایت FigShare

وبسایت Kaggle دیتاست‌های خوبی برای کار دارد. دیتاست‌هایی که اکثر آن‌ها تمیز هستند و می‌توانند برای کاربران داده ارزشمند باشد:

دیتاست‌های سایت Kaggle

مندلی که بیشتر آن را با نرم افزار معروف ارجاع‌دهی‌اش می‌شناسیم پورتال داده‌ای حاوی انبوهی از دیتاست‌های پژوهش‌های علمی می‌باشد.

پورتال داده‌ی Mendeley

1 Likes

Mental Health Data Hub


معرفی و توضیحات بیشتر در :
https://www.ukauthority.com/articles/nhs-digital-launches-mental-health-data-hub

https://dataverse.harvard.edu/

1 Likes

مرتبط است

به موارد خوبی اشاره کرده:

http://vrgl.ir/GH9lZ

1 Likes

یک نمونه از فرآوری open data خوب در مورد شفافیت شرکت‌ها و به نوعی تعاونی‌ها در بریتانیا:
(به ۶ اسلاید وسط صفحه توجه ویژه کنید)

Co-operative data explorer | Co-operatives UK

1 Likes

بخش جالبی از سایت Open Corporates که روابط چند شرکت بزرگ جهان در نقاط مختلف دنیا را نشان‌ می‌دهد:

https://opencorporates.com/viz/financial/#bankofamerica

2 Likes
1 Likes