فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده

فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده در عرصه‌های مختلف


فهرست سایت‌های دولتی حاوی داده را در تاپیک زیر ببینید:


فهرست پورتال‌های داده را در زیر ببینید:

[center]

[/center]

https://www.gdeltproject.org/

[center]

[/center]

[center]

[/center]

[center]

[/center]

http://ucdp.uu.se/

[center]

[/center]

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

[center]

[/center]

https://atlas.media.mit.edu/en/

[center]

[/center]

http://googletrends.github.io/data/

1 پسندیده

گوگل اخیرا پورتال جستجوی دیتاست خود را راه‌اندازی کرده است. به گفته‌ی یکی از محققین Open data enterprize این همان چیزی است که مدت‌هاست پژوهشگران داده باز منتظرش بودند!

پورتال Google Dataset Search

1 پسندیده

وبسایت DataCite دیتاست‌های ارزشمندی برای استفاده‌ قرار داده است.

وبسایت DataCite

1 پسندیده

سایت FigShare انبوهی از دیتاست‌های بین‌المللی را دارد. به قول نشریه‌ی وایرد این موسسه قصد دارد داده‌های تحقیقات علمی را برای جهانیان باز کند.

سایت FigShare

وبسایت Kaggle دیتاست‌های خوبی برای کار دارد. دیتاست‌هایی که اکثر آن‌ها تمیز هستند و می‌توانند برای کاربران داده ارزشمند باشد:

دیتاست‌های سایت Kaggle

مندلی که بیشتر آن را با نرم افزار معروف ارجاع‌دهی‌اش می‌شناسیم پورتال داده‌ای حاوی انبوهی از دیتاست‌های پژوهش‌های علمی می‌باشد.

پورتال داده‌ی Mendeley

1 پسندیده

Mental Health Data Hub

[center]

[/center]

معرفی و توضیحات بیشتر در :
https://www.ukauthority.com/articles/nhs-digital-launches-mental-health-data-hub

[center]

[/center]

https://dataverse.harvard.edu/

1 پسندیده

مرتبط است

به موارد خوبی اشاره کرده:

http://vrgl.ir/GH9lZ

1 پسندیده

یک نمونه از فرآوری open data خوب در مورد شفافیت شرکت‌ها و به نوعی تعاونی‌ها در بریتانیا:
(به ۶ اسلاید وسط صفحه توجه ویژه کنید)

https://www.uk.coop/open-data/explorer![45|690x400](upload://iRxlJtnoRnvQDr9UObUN5ECgf4t.png)

1 پسندیده

بخش جالبی از سایت Open Corporates که روابط چند شرکت بزرگ جهان در نقاط مختلف دنیا را نشان‌ می‌دهد:

[center]

[/center]

https://opencorporates.com/viz/financial/#bankofamerica

2 پسندیده
1 پسندیده