داده باز: چیستی و مصادیق

داده منبع باز یا Open Source Data

حاکمیت

 • Open Budget Data
 • داده باز قراردادها یا Open Contracting Data
 • داده عمومی باز، یا Open Public Data
 • Open Election Data
 • Open Lobbying Data

کسب‌وکار و اقتصاد

 • Open Payments Data
 • Open Financial Data
 • Open Product Data
 • Open patent data
 • Open company data
 • open banking data

آموزش و پژوهش

 • داده باز آموزشی یا Open Data in Education که اصطلاحاً به آن Open Education Data گفته می‌شود.
 • Open Research Data
 • داده باز علمی یا Open Data in Science که اصطلاحاً به آن Open Science Data گفته می‌شود.
 • open grants data
 • Open performance data
 • Open Lab data
 • Open Field Data
 • Open University Data

جغرافیایی

 • Open Spatial Data
 • open geospatial data
 • Open GIS Data
 • Open Geo Data

سلامت

 • Open Health Data
 • Open Psychology Data - The Journal of Open Psychology Data (JOPD)

شهر

 • open map data
 • Open Transport Data
 • open transit data
 • open infrastructure data
 • open City data
 • open traffic data

عوارض

 • Open Drug Data
 • open disaster data

دسته

 • Open Address Data
 • Open postcode data

محیط زیست

 • open Arctic data
 • Open Water Data
 • Open forest data
 • Open Weather Data
 • open environmental data
 • Open Marine Data
 • open flood data

اطلاعات کلان

 • open census data
 • open economic data
 • Open Energy Data - open source Energy Data
 • Open Power System Data
 • open culture data  - open cultural data
 • open trend data

ورزش

 • Open Sports Data
 • Open Football Data

داده

 • open linked data
 • Open Big Data

دسته‌بندی نشده:

 • Open Legal Data
 • Open Annotation Data
 • Open Mobile Data
 • open EITI data
 • Open Big Data
 • open civic data
 • Open Ag Data - Open agricultural Data
 • Open GI data
 • Open Opportunity Data
 • Open Linguistic Data
 • Open Context data
 • open access data
 • open chemical data

در برخی از کلمه‌ها، کلمه وسط به کلمه Open هم می‌تواند بچسبد، اما در همه موارد، کلمه وسط به کلمه Data می‌چسبد.

(نسخه اول)

1 پسندیده

open flight data

مطالب مرتبط با اینکه داده باز چیست؟

داده باز چیست؟ - وبلاگ شفافیت برای ایران

داده باز چیست در هندبوک داده باز

لیستی از ویدیوهای معرفی داده باز

پورتال آموزشی داده باز Open Data Institute به خوبی ضروریات داده‌باز را معرفی کرده است. یکی از این عناوین معرفی داده باز است:

ورود به پورتال

2 پسندیده

[center]

[/center]

منبع:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Open%20data%20Unlocking%20innovation%20and%20performance%20with%20liquid%20information/MGI_Open_data_FullReport_Oct2013.ashx

4 پسندیده

مفهوم دولت باز و داده‌ی باز و نقش آن در تحول نظام اداری

https://tp4.ir/tr71n