مهم‌ترین محورهای شفافیت مجلس شورای اسلامی

شاخص‌های شفافیت نمایندگان (11 شاخص)

 • افشای حقوق و مزایای نمایندگی
 • افشای سفرها و مزایای مسافرتی
 • افشای هزینه‌ها و فعالیت‌های شاخص نمایندگی
 • افشای هدایای دریافتی
 • افشای منافع و تعارضات منافع
 • ثبت و اعلام عمومی مواضع، صحبت‌ها، جهت‌گیری‌ها، سخنرانی‌ها، …
 • توصیه‌نامه‌ها (عموما مکتوب)
 • پیگیری‌ها (عموما شفاهی)
 • مهمانان (به کمیسیون و غیر آن)
 • پیشنهاد طرح به مجلس
 • حمایت از طرح

شاخص‌های شفافیت کمیسیون‌های مجلس (9 شاخص)

 • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)
 • حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء
 • فهرست و مشخصات مهمانان جلسه
 • حضور مهمان در جلسه کمیسیون
 • مشروح نطق‌ها
 • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها
 • مشروح آراء نمایندگان
 • مشروح مصوبات و تحولات جلسات کمیسیونی
 • کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع

شاخص‌های شفافیت صحن عمومی مجلس (9 شاخص)

 • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)
 • حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان
 • محل نشستن نمایندگان
 • مشروح نطق‌ها
 • پخش زنده و آرشیو ویدئوها
 • مشروح آراء
 • مشروح مصوبات و تحولات صحن
 • متن و مشخصات تذکرات
 • متن و مشخصات سؤالات

شاخص‌های شفافیت اداری مجلس (8 شاخص)

 • اعلام عمومی مسائل مالی مجلس
 • اعلام عمومی اسامی کارکنان و حقوق و مزایای آنها
 • اعلام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان شاخص در مجلس
 • صفحه شفافیت مجلس
 • مسیر و لیست تماس کلیه نمایندگان
 • اصول رفتاری نمایندگان مجلس
 • اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای مجلس
 • برنامه‌های آموزشی مجلس

صحفه شفافیت مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس (10 شاخص)

 • ارائه صفحه آمار
 • سامانه تصمیم‌سازی
 • سامانه چالش
 • ارائه کلیه پروژه‌های علمی
 • گزارش‌های بودجه و هزینه‌ای
 • تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها
 • سامانه ملی قوانین
 • وضعیت و زمان‌بندی سیر قانون +‌ تاریخ‌ها (ارائه به کمیسیون، طرح در کمیسیون،‌ …)
 • پورتال داده باز مجلس
 • نرم‌افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطلاعات

سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس (3 شاخص)

 • حمایت مجلس و حاکمیت از سازمان‌های ناظر بر مجلس
 • آموزش و ترویج نظارت بر و مشارکت در مجلس
 • بسترهای فرایندی، قانونی و فناورانه لازم برای نظارت بر مجلس

توضیح و ارزیابی این شاخص‌ها را اینجا ببینید:
http://map.tp4.ir/post/2

مولفه ها، شاخصه ها و دیگر مدلهای ارزیابی شفافیت پارلمانی را هم از اینجا ببینید.
http://transparency4iran.ir/post/401

سامانه‌ی شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
https://www.parliran.ir/majles/fa/representativesTransparencySystem