بندهای قانونی مرتبط با شفافیت در کشور (حقوق شفافیت)

اگر بندهای قانونی مرتبطی با حوزه شفافیت پیدا کردید، در این محل درج بفرمائید.


دستورالعمل نهادهای مختلف پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط با آن را در مطلب زیر ببینید:

4 Likes

در مقدمه پیش‌نویس لایحه شفافیت، فهرستی قانونی ذکر شده بود که برخی از آنها می‌تواند مورد استفاده ما قرار بگیرد. آن موارد در اینجا ذکر شده‌اند:

2 Likes

اصل 19 بیانیه حقوق بشر

حقِ دانستن یکی از حقوق اساسی انسان است که در اصل 19 بیانیه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است و همه کشورها از جمله ایران آن را پذیرفته‌اند. حق دانستن، این مفروضه را در خود دارد که آدمیان اساساً موجوداتی خردورز، دارای قوه داوری، و قادر به تشخیص صلاح خویش هستند و از همین رو حق دارند از چند و چون تصمیماتی که با سرنوشت آنها ارتباط دارد، آگاه شوند.

منبع: شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی[1] - ديگران

1 Likes

سلام
فهرستی که بنده آماده کرده بودم موادی از سیاست‌های کلی نظام در سال‌های گذشته بود، که به شفافیت و مبارزه با فساد و … مرتبط بودند. که در لینک زیر در دسترسه.

5 Likes

در این مقاله هم به تعدادی از قوانین ناظر به مبارزه با فساد اداری و شفافیت پرداخته شده:

noormags-پیشگیری_از_فساد_اداری_با_تأکید_بر_فناوری_اطلاعات-1072369_641577.pdf (666.1 کیلوبایت)

3 Likes

تکالیف قانونی مرتبط با شفافیت که تاکنون اجرا نشده است:

  • فیش‌های حقوقی - (ماده 29 برنامه توسعه ششم) و دستور رئیس جمهور

  • شفافیت قراردادهای دولتی - قانون سال 90 (قانون سلامت اداری)

  • شفافیت آرای قضات - برنامه پنجم توسعه

  • انتشار پرونده‌ای تعزیرات بالای 100 میلیون تومان

3 Likes

لینک

3 Likes

«آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» مصوب 1392، همانی است که تأسیس «کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری» را در کلیه‌ی سازمان‌ها تکلیف می‌کند. مصوبه‌ی قابل توجهی و پرظرفیتی است، بویژه‌ی مواد 2 و 3 آن:

ماده ۲ـ وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
۱ـ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن.
۲ ـ افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.
۳ـ بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
۴ـ شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارائه گزارش به کمیته پیگیری.
۵ ـ ارائه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
۶ ـ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
۷ـ ارائه پیشنهادهای لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها، فرایندها، رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و فعالیت های دستگاه مربوط.
۸ ـ ارائه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.

ماده ۳ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه، طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارائه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

متن کامل این مصوبه از طریق این لینک از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس

4 Likes

گزارش عملکرد شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه ششم

(منتشر شده در پیوست لایحه بودجه 1399)

گزارش عملکرد شفافیت و مبارزه با فساد در پیوست برنامه ششم لایحه بودجه 1399.pdf (273.9 کیلوبایت)

3 Likes

طرح شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

این طرح با مسئولیت آقای حاجی دلیگانی در 13 اردیبهشت 1400 اعلام وصول شده است. دو ماده اول این طرح در رابطه با شفافیت حقوق و مزایای کارگزاران است که به نظر هم‌پوشانی بسیار زیادی با ماده 29 برنامه ششم توسعه دارد. احتمالا با این تصور که زمان برنامه ششم در حال پایان است، برای اجرای مجدد این دغدغه، این طرح به اجرا گذاشته شده است. مواد 3 الی 11 طرح، بیشتر در خصوص موارد فنی پرداخت حقوق و مزایا و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق و مزایا پرداخته شده است.

2 Likes