انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان

اسناد، اخبار و گزارش‌های مرتبط با انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان

جهت دسترسی به اسناد و گزارش‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران،‌ تاپیک زیر را ببینید‌:

جهش افغانستان به رتبه 1 دسترسی آزاد به اطلاعات

[center]

[/center]

متن خبر
متن قانون به فارسی

3 پسندیده

[center]

[/center]

The Secretariat of the Coalition on RTI, Ghana (Commonwealth Human Rights Initiative, Africa Office) is pleased to announce that Ghana has finally passed its RTI Bill into law.

1 پسندیده

https://makefoia.work