منابع فارسی حوزه شفافیت

عنوان: شاخص ‌های شفافیت در حکومت اسلامی ( با تأکیدبا بر حکومت علوی)

نویسندگان: سیداحمد حبیب‌نژاد و زهرا عامری
سال انتشار: 1395
مجله حقوق اسلامی

شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی.pdf (429.3 کیلوبایت)

مقاله‌ای جالب توجه و نگاهی نوین به مسأله شفافیت از اصل عدم احتجاب:

عنوان: بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه‌ی حکمرانی خوب

نویسندگان: محسن طاهری،‌محمدجواد ارسطا
سال انتشار: 1395
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

چکیده
شفافیت، مقوله­ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می­شود و یکی از مؤلّفه­های اساسی حکمرانی خوب به شمار می­آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می­توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه­ساز و تقویت­کننده دیگر مؤلفه­ها نیز به شمار می­آید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می­گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنان­که سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پاره­ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.

تازه های تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در این جستار، در انتها، نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی در دو رویکرد موصوف را این­گونه می­توان دسته­بندی کرد:

1- بحث ارزیابی حکمرانی خوب در اسلام، فرع بر این مقوله شناخت نظریه جامع قرآن درباره حکومت است. مشروعیت و جواز اجرای اصول و مؤلفه­های نظریه حکمرانی خوب در نظام اسلامی بر پایه اصول راهنمای اسلامی در باب حکومت، از قرآن و سنّت قابل استنتاج و توصیف و تحلیل است؛ هرچند در این خصوص، برخی تفاوت­ها نیز وجود دارد.

2- مهم­ترین نقطه تمایز در دو رویکرد حقوق اسلامی و حکمرانی خوب که باعث تفاوت در مبانی اصل شفافیت می­گردد همانا تفاوت در مبنای حکومت است. از منظر دینی، حاکمیت مطلق و ذاتی بر جهان و انسان از آن خداوند است و حکمرانی به عنوان روش إعمال قدرت، با مسأله امامت و ولایت پیوند ناگسستنی دارد؛ اما در رویکرد حکمرانی خوب مبنای حکومت صرفاً به اراده و خواست اکثریت عددی مردم گره خورده است.

3- مبنای اصل شفافیت در تفکر دینی به بحث از منشأ و ملاک تعیین ارزش­ها نیز بر می­گردد. در اسلام، همه ارزش­ها به گونه­ای طراحی و تنظیم شده است که در جهت نیل به کمال نهایی انسان یعنی «قرب الی الله» تأثیرگذار باشند. در رویکرد اسلامی باید مبانی اصل شفافیت بر اساس تعالیم و آموزه­های اسلامی باشد و در راستای اهداف نظام دینی قرار گیرد.

4- در نظریه حکمرانی خوب، سکولاریسم و اومانیسم دو عنصر اساسی محسوب می­گردند. در حکومت­های سکولار، مشروعیت حکومت همواره از آنِ مردم است و در یک نظام سیاسی مبتنی بر اومانیسم، حکمرانی صرفا ناظر به اهداف و نیازهای مادی و رفاه انسانی و توسعه است. از این رو، نظریه حکمرانی خوب صرفا به اموری تأکید می­کند که در پی افزایش مشارکت مردمی و اهداف انسان­گرایانه­ی مادّی می­باشند.

6- در رویکرد اسلامی، مطلوب و خوب­بودنِ حکومت فقط به توسعه و رفاه مادی محدود نشده است؛ بلکه حکومت در اسلام ابزاری برای زمینه­سازی و تسهیل رشد معنوی، اخلاقی و دینی مردم و سعادت ابدی و مادی است، که این موضوع باعث تفاوت در مبانی نگرش به موضوعات حکومتی شده است.

7- در تفکر اسلامی، ضمانت­اجرای شفافیت، علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه، می­تواند وجدان دینی و تعهد شرعی یک فرد مسلمان در قبال خداوند متعال باشد. اسلام با تکیه بر آموزه­های وحیانی و محور قرار دادن اخلاق و صداقت و جمع بین مراقبت­های درونی و بیرونی، نظام انگیزشی قوی­ای را برای عدم کتمان حقایق و تحقق شفافیت فراهم آورده است.

9- در پایان، پیشنهاد می­شود اصول حکمرانی خوب تحت عنوان حکمرانی شایسته اسلامی در جامعه از جانب محققان مورد تبیین و تحلیل واقع گردد. اصطلاح حکمرانی شایسته، دارای مبنا و منشأ دینی است و این ظرفیت را دارد که با تکیه بر معارف دینی به نحو جامع و کامل­تری مؤلفه یک حکمرانی مطلوب اسلامی را مورد تأکید قرار دهد.

دریافت مقاله : بررسی تطبیقی بحث شفافیت در اسلام و حکمرانی خوب.pdf (452.7 کیلوبایت)

2 Likes

عنوان: توانمندسازی خط مشی‌های عمومی، با رویکرد شفافیت و مشارکت

نویسندگان: محمد عبدالحسین زاده، مهدی ثنایی ( @Sanaei )
سال انتشار: 1394
نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران


1394 - توانمندسازی خط‌مشی‌های عمومی، با رویکرد شفافیت و مشارکت.pdf (1.2 مگابایت)

عنوان: تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی

نویسندگان: محمد عبدالحسین زاده، مهدی ثنایی ( @Sanaei )
سال انتشار: 1394
نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

1394 - تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی.pdf (1.2 مگابایت)

عنوان: شفافیت و تغییر پارادایم در مبارزه با فساد

نویسندگان: حسین بوذرجمهری ( @bande )، یاسمن هرندی
سال انتشار: 1395
اولین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

950802 - TP _ Paradigm shift in Fighting Corruption.pdf (933.1 کیلوبایت)

عنوان: بررسي اقدامات راهبردي به منظور ارتقاء نظام سلامت، مبتني بر رويكرد شفافيت

نویسندگان: حسین بوذرجمهری(@bande )، مهدی ثنایی ( @Sanaei )
سال انتشار: 1394
نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

941029 - PA-Conference - Transparency in Health.pdf (417.6 کیلوبایت)

عنوان: بررسي چگونگي كارآمدسازي پايش و نظارت بر خيريه ها مبتني بر رويكرد شفافيت

نویسندگان: وحید یاوری، یحیی مرتب (@Morattab )
سال انتشار : 1395
اولين همايش ملي خير ماندگار (مطالعه و ارزيابي امور خير در ايران)

951115 - Kheyre Mandegar - Morattab _ Yavary.pdf (724.2 کیلوبایت)

عنوان: ارزیابی کیفی اصول حکمرانی آب در ایران با تأکید بر شفافیت

نویسندگان: سجاد انتشاری، حمیدرضا صفوی
سال انتشار: 1396
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

1396-08-30-water governance.pdf (722.7 کیلوبایت)

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

عباس نرگسیان، قاسمعلی جمالی، مسعود هراتی، حسین آذری

چکیده
هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب میشود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می‌شود. نمونهگیری آن به روش تصادفی خوشهای صورت گرفته است و داده‌ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه ‌و تحلیل شده‌اند.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین ‌حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان میدهد.
نتیجه گیری: دولت ایدهآل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.

دانلود مقاله

3 Likes

شفاف کردن شفافیت

چهارشنبه, 01 اسفند 1397
حسین بوذرجمهری

متن کامل مقاله

2 Likes
چکیده مقاله:
لازمه ی تحقق تمدن نوین اسلامی تکمیل زنجیره ی تمدن سازی و طی مراحل پنجگانه ی این فرآیند است. پس از انقلاب اسلامی و تشکیل هندسه کلی آن یعنی نظام اسلامی، اکنون در مرحله ی تشکیل دولت اسلامی هستیم. برای عبور از این مرحله بایدها و نبایدهایی وجود دارد. موضوع اصلی این مقاله، بررسی نقش شفافیت در تحقق این بایدهاست. شفافیت با توجه به کارکردهای فراوان و اثراتش بر سایر مسائل، عبور از این مرحله را ممکن کرده و بدین ترتیب نقش مهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد داشت. در پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است؛ این نتیجه حاصل شده است که شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد، رضایت مردم و افزایش اعتماد آنها به نظام و درنهایت افزایش مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی می شود، لازمه ی تحقق دولت اسلامی و عبور از این مرحله ی تمدن سازی است و کارکردها و اثرات آن تطابق بسیار قابل توجهی با مجموعه ای از بایدهای دولت اسلامی دارد. این گزاره از جانب مبانی اسلامی (عدالت، امربه معروف، قاعده اصحار و …) و شواهد تاریخی موجود در فرهنگ اسلامی نیز تایید می شود و شفافیت به دلیل وجود مبانی مشخص اسلامی قرابت مناسبی با تفکر اسلامی داشته و ازاین رو در منظومه تفکری تمدن سازی اسلامی جای خواهد گرفت.

لینک در سیویلیکا: مقاله نقش شفافیت در تحقق تمدن نوین اسلامی

اصل مقاله هم پیش خودم هست اگر خواستید حضوری در خدمتم

4 Likes

وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران

عباس نرگسیان، قاسمعلی جمالی
سال نشر: 1398
چکیده:
کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت‏هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

کلمات کلیدی
شفافیت؛ فناوری اطلاعات؛ وب سایت؛ وزارتخانه؛ حاکمیت

اصل مقاله (775.18 K)

1 Likes

نشریه سیاست نامه علم و فناوری: دوره 09، شماره 4 - شماره پیاپی 29 / زمستان 1398 / صفحه 5-14

شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک‌سازی حاکمیت

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

حسین بوذرجمهری، سهیلا رجایی، مهدی ثنایی، یاسمن هرندی

چکیده

چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از تحلیلگران تنها راه چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو منجر می شود. امروزه، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده که قدرت را، به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در ادارۀ حاکمیت است. در این مقاله تلاش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی در ادارۀ حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

شفافیت، مشارکت، جمع سپاری، حاکمیت باز، چابک سازی، مردم سالاری

لینک صفحه‌ی مقاله

http://stpl.ristip.sharif.ir/article_21709.html

1 Likes

دوره 15، شماره 4، 1397 (شماره پیاپی 62):197-200

شفافیت عملکرد ارایه‌ دهندگان خدمات سلامت: تجربه‌ انگلستان

حسین بوذرجمهری, علی اکبری‌ ساری, ابراهیم جعفری‌ پویان, یاسمن هرندی

DOI: 10.22122/him.v15i4.3456

چکیده

یکی از ویژگی‌های بازار سلامت، «عدم تقارن اطلاعاتی» است که منجر می‌شود بیماران از کیفیت خدمتی که دریافت می‌کنند مطلع نباشند. روش‌هایی برای جلوگیری از مضرات اطلاعات نامتقارن وجود دارند؛ برای نمونه می‌توان به ارتباط بلندمدت بین پزشک و بیمار (مانند پزشک خانواده)، نظارت تشکّل‌های حرفه‌ای، الزامات مربوط به دریافت مجوز و تضمین کیفیت اشاره کرد (1). با این حال یکی از راهکارهای جدید برای ایجاد تقارن اطلاعاتی، استفاده از فناوری‌های جدید «اطلاعاتی» است تا عملکرد خدمت‌گزاران سلامت برای مردم شفاف شود. شفافیت نه تنها به دلیل پیامدهای مثبت آن امری ضروری است، بلکه طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندی و بیانیه حقوق بشر، «حق» مردم است تا بتوانند «انتخاب آگاهانه» داشته باشند (2). انگلستان یکی از کشورهایی است که اقدامی در این مسیر انجام داده است که به شرح تجربه‌ی آن پرداخته شده است.

:inbox_tray: دانلود مقاله

این تایم‌لاین رو هم از تجربه انگلستان تهیه کرده بودم که یادم نیست مربوط به قبل از این مقاله است یا بعد از اون ولی بهرحال حیف که در مقاله منتشر نشده.

1 Likes

سلام
این مقاله‌ای که گذاشتید متأسفانه لینکش از دسترس خارج شده. بنده فایل word‌ اون رو بعلاوه فایل pdf اون شماره از مجله حکمتانه رو اینجا میگذارم. همچنین این مقاله رو توی سایت شفافیت برای ایران هم گذاشتید (https://tp4.ir/783) که اونجا هم عکس‌هاش load نمیشه. پیشنهاد میکنم عکسهاش رو آپلود کنید اونجا رو ویرایش کنید.همچنین این مقاله در نورمگز هم در دسترس قرار داره که میتونید از اونجا هم بگیرید.
با تشکر

  1. حکمتانه 18.pdf (1.4 مگابایت)
  2. شفاف کردن شفافیت - پایگاه مجلات تخصصی نور
  3. 08- شفاف کردن شفافیت.docx (1.1 مگابایت)
3 Likes

مديريت دولتي (دانش مديريت) : بهار 1396 , دوره 9 , شماره 1 #a0076 ; از صفحه 61 تا صفحه 84 .

ارزيابي وضعيت شفافيت پورتال سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي: وزارتخانه هاي ايران)

جمالي قاسم علي*, نرگسيان عباس, پيران نژاد علي

  • دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

يکي از شرط هاي اساسي در جهت دهي عملکرد کارکنان و سازمان هاي دولتي، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ايجاد جامعه مردم سالار است. در راستاي اين آرمان، سازوکاري به نام شفافيت وجود دارد. اطلاعات که يکي از حياتي ترين مسائل براي بقاي دموکراسي به شمار مي رود، به وسيله شفافيت ميان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازني قوي برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گيري از اينترنت براي شفافيت، با تدوين بازبينه اي، با روش سرشماري به بررسي 18 پورتال وزارتخانه هاي کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمي و از نظر جهت گيري، از نوع ارزشيابي است. همچنين محيط پژوهش، ميداني، استراتژي پژوهش، پيمايشي و از حيث روش گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها از نوع توصيفي- مقايسه اي است. نتايج حاصل از ميانگين امتيازات حاکي از آن است که با وجود جايگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها در جلب اعتماد عمومي، موضوع شفافيت هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده و پورتال هاي وزارتخانه ها در سطوح ابتدايي شفافيت قرار داشته و به توجه ويژه براي ارتقاي کيفيت پورتال خود از نظر شفافيت نياز دارد.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=318235

مجله تحقیقات نظام سلامت :: دوره ۲۲، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۸ ) ::
جلد ۲۲ شماره ۴ صفحات ۲۷۳-۲۸۳

مطالعه‌ی تطبیقی شفافیت عمل‌کرد بیمارستان‌ها در هشت کشور

حسین بوذرجمهری، علی اکبری ساری، ابراهیم جعفری‌پویان، یاسمن هرندی، سهیلا رجایی
گروه مدیریت و اقتصاد سلامت ، akbarisari@tums.ac.ir

مقدمه: عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سلامت، قدرت بیماران در انتخاب ارایه دهنده ی خدمت را کاهش می دهد. کشورها جهت افزایش تقارن اطلاعاتی، به سمت ارتقای شفافیت عمل کرد خدمت گزاران سلامت حرکت کرده اند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تطبیقی اقدامات کشورهای منتخب در این زمینه انجام شد.

روش کار: در مطالعه ی تطبیقی حاضر، کشورها با کمک شاخص های جهانی داده ی ‌‌ باز و سنجه ی داده ی ‌‌ باز انتخاب شدند. سپس با جستجوی کلیدواژه هایی چون ابزار مقایسه ی بیمارستان ها به وبسایت دیگر کشورها دست رسی حاصل شد. در نهایت، اجزای این پایگاه ها از جمله شاخص های انتشار اطلاعات و نوع مالکیت و سازمان دهی آنها با یک دیگر مقایسه شد.

یافته ها: پایگاه های شفافیت هشت کشور جهت بررسی بیش تر انتخاب شد. تعداد شاخص ها برای مقایسه ی بیمارستان ها از 17 شاخص در استرالیا تا 195 شاخص در انگلستان متفاوت بود. نوع شاخص ها نیز شامل مواردی چون تعداد مراجعات، زمان انتظار، طول اقامت، رضایت بیماران، رضایت کارکنان، پیامدهای درمان، کنترل عفونت و هزینه ی خدمات بود. به طور کلی هر کشور بر اساس نیازها و محدودیت های نظام سلامت خود، اقدام به انتشار اطلاعات کرده بود.

نتیجه‌گیری: با افزایش آگاهی عمومی، کشورها به سمت ارتقای شفافیت عمل ‌کرد از جمله در بخش سلامت حرکت کرده و دولت‌ها نقش اصلی را در ایجاد زیرساخت‌های شفافیت داشته‌اند. این زیرساخت‌ها از حمایت‌های سیاسی و قانونی تا تولید، گردآوری و انتشار داده‌ها را شامل می‌شود. از این رو توصیه می‌شود سیاست‌گذاران کشور با بهره‌گیری از تجارب جهانی و توجه به اقتضائات داخلی، گام‌به‌گام در این مسیر حرکت نمایند.

واژه‌های کلیدی: شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، انتخاب بیمار، انتشار اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، بیمارستان

متن کامل [PDF 375 kb]

نوع مطالعه: كاربردي موضوع مقاله: عمومى

دریافت: ۱۳۹۸/۵/۲۲ پذیرش: ۱۳۹۹/۳/۲۵ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۵

2 Likes

https://www.bazresi.ir/uploads/Files/Gozareshe-Pazhouheshi_007.pdf
این هم گزارش جالبیه

تمایل به شفافیت در مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

ابراهیم جعفری پویان1 ، علی محمد مصدق راد1 ، مریم مزینانی* 1

1- دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:

مقدمه: دسترسی به اطلاعات متناسب اساس تصمیم گیری و انتخاب صحیح است. با این وجود، مردم اطلاعات بسیار اندکی از ساختارها، فرآیندها و پیامدهای بیمارستان ها وکیفیت، قیمت وکارایی خدمات ارائه شده در اختیار دارند. تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که وجود تمایل و اراده در مسئولان می تواند یکی از قوی ترین پیشران ها برای ایجاد شفافیت باشد. هدف این پژوهش سنجش میزان تمایل مدیران سطوح مختلف بیمارستانها به ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات مرتبط با شاخص های بیمارستانها به عموم است.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته بعد از تایید روایی صوری و محتوایی و پایایی، توسط 310 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss انجام گرفت.
یافته ها: بیشترین میزان تمایل مدیران نسبت به شفافیت اطلاعات، در حوزه شاخص های ساختاری و کمترین میزان در خصوص شاخص های پیامدی بیمارستانها بود. سطح مدیریتی، پست سازمانی و میزان تحصیلات با تمایل به شفافیت در ابعاد گوناگون آن ارتباط معنی دار داشت.
نتیجه گیری: وفق نتایج این مطالعه، مدیران بیمارستانی مطالعه به طور کلی تمایل نسبتا زیادی به شفافیت اطلاعات برای مردم دارند. سیاستگذاران می توانند با آگاهی نسبت به اولویت ها و تمایلات مدیران، شاخص های قابل انتشار اطلاعات بیمارستانی بومی کشور را شناسایی کرده و از شاخص هایی با حساسیت کمتر فرآیند شفافیت را در کشور آغاز کنند.

واژه‌های کلیدی: شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، مدیران بیمارستان

متن کامل [PDF 1049 kb]

3 Likes