گزارشات سنجش شفافیت دستگاه‌های اجرایی

[تعمدا خالی]

ارزیابی شفافیت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده شماره 1 مصوبه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعاتارزیابی شفافیت دستگاه‌های اجرایی.pdf (388.7 کیلوبایت)

گزارش نتایج نهایی ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاهها و پرتالهای دستگاههای اجرایی کشور 1400
گزارش ارزیابی دور هفتم دولت الکترونیک.PDF (7.1 مگابایت)
گزارش تحلیلی دور هفتم ارزیابی-000428.pdf (5.7 مگابایت)
گزارش نتایج نهایی دوره هفتم- ویرایش 19تیر 1400.pdf (309.0 کیلوبایت)