ایجاد اقتصاد در حوزه‌ی رضایت‌سنجی ارباب رجوع

  • سنجش رضایت ارباب رجوع همیشه دغدغه‌ی دستگاه‌های اداری بوده است (برای نمونه پی‌نوشت را ببینید)
  • با این حال ایجاد دفتر و دستک اداری برای سنجش رضایت ارباب رجوع هم خودش منبع ناکارآمدی است و هم منبع تعارض منافع
  • در نتیجه ایده این است که برای راه‌اندازی این بخش سمت بخش خصوصی بریم. اما در لایه‌ی رگولاتوری نیازمند تعریف مکانیزم‌هایی هستیم.
  • حال سوال اینجاست که این حوزه را چطور می‌توان اقتصادی کرد؟ چه ایده‌های اقتصادی وجود دارد که می‌تواند برای بخش خصوصی جذاب باشد؟

آیا نمی توان یک اپلیکیشن ایجاد کرد که در آن تمام دوائر دولتی که به ارباب رجوع خدمت می دهند؛ پورتال داشته باشند و هر ارباب رجوع که وارد اداره می شود میزان رضایت خود را از اداره و بخشی که به آن رجوع کرده است اعلام کند؛ البته کارمندانی هم که به ارباب رجوع خدمت می دهند؛ استخدام رسمی نباشند؛ پیمانی یا قرار دادی باشند و تمدید قرارداد آنها منوط به کسب رضایت مثلا 70 درصدی در طی یکسال باشد
البته اینکه میزان رضایت 70 درصد باشد یا بیشتر و کمتر یک بحث کارشناسی است که می تواند مورد تحلیل های کارشناسی قرار گیرد؛ و در اینجا صرفا به عنوان پیشنهاد؛ عدد 70 درصد اعلام شده است.
برای این موضوع هم که نظر سنجی ها درست باشد و کارکنان با کمک از همکاران خود و یا اقوامشان به صورت تصنعی، درصد رضایت را بالا نبرند؛ باید راه حل هایی اتخاذ شود؛ که می توان روی این راه حل ها فکر کرد. مانند اینکه هر فرد که به اداره دولتی وارد می شود بر اساس کد ملی اش بتواند در نظر سنجی اپلیکیشن شرکت کند. نوع کاری که داشته است در اپلیکیشن ثبت شود؛ و روند مراحلی که در اداره برای کار ایشان طی شده است و شماره پرونده ای که احیانا برای ایشان بوده است هم در اپلیکیشن ثبت شود.
با استفاده از آزمون های آماری، نمونه گیری صورت گیرد و صحت و سقم نتایج اپلیکیشن مورد بررسی قرار گیرد
تجهیز و راه اندازی اپلیکیشن و خدمات رسانی آن برعهده بخش خصوصی باشد اما مقررات گذاری آن و استفاده از نتایج برعهده سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور باشد.
برای اینکه بخش خصوصی راغب شود تا چنین اپلیکیشنی راه اندازی شود؛ باید امکان درآمد زایی از اپلیکیشن را به آنها داد؛ تا بتوانند درآمد زایی کنند؛ مثل انجام تبلیغات در اپلیکیشن اما این درآمد می تواند از این طریق باشد که فی المثل سازمان اداری و استخدامی از کلیه کارکنان دولت که شغل خدمات محور دارند سالانه مبلغی را بابت کارمزد مثلا 10 هزار تومان از حقوقشان کسر نماید؛ به این ترتیب هزینه اپلیکیشن هم تامین می شود.