تجربیات جهانی مبارزه با فساد در اروپای شمالی

ترجمه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در مورد تجربیات مبارزه با فساد در کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد

مطالعه_خط_مشی_ها_و_رویه_های_ضد_فساد.docx (55.2 کیلوبایت)

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: تجربه‌های مبارزه با فساد

این ترجمه توسط چه افراد یا نهادی انجام شده؟

احتمال میدم خودمون

بله، ترجمه خودمون هست.

کی ترجمه شده؟