منابع پیشنهادی برای آشنایی و مطالعه تعارض منافع

برای عزیزانی که تمایل دارند در خصوص موضوع تعارض منافع مطالعه نمایند سیر مطالعاتی زیر پیشنهاد می گردد:

 1. مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «آشنایی با تعارض منافع»، به مدت 68 دقیقه (لینک)
 2. مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «تعارض منافع در اتاق بازرگانی» به مدت 90 دقیقه (لینک)
 3. مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «تعارض منافع در نظام سلامت» به مدت 64 دقیقه (لینک)
 4. مطالعه‌ی چهار گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس با عناوین:
  • گزارش «تعارض منافع: 1. دسته بندی و مفهوم شناسی» (لینک)
  • گزارش «تعارض منافع: 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت» (لینک)
  • گزارش «مروری بر ادبیات جهانی پدیده درب گردان: 1. انگیزه‌ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم‌گری» (لینک)
  • گزارش «درب گردان؛ حوزه‌های پرمخاطره» (لینک)
 5. منابع انگلیسی مرتبط با موضوع تعارض منافع (لینک)
 6. مطالعه و تلاش برای تکمیل سند «گردآوری مصادیق تعارض منافع در حوزه‌های مختلف» (لینک)
 7. مطالب بخش تعارض منافع در این انجمن شامل: تعاریف، قوانین مرتبط، تجربیات سایر کشورها، یادداشتها، نقد لایحه مدیریت تعارض منافع، و سایر موضوعات مرتبط با تعارض منافع (لینک)
9 پسندیده