تجارب بین‌المللی شفافیت مالی مسئولین

گردآوری تجارب و دستورالعمل‌های شفافیت مالی مسئولین در دنیا


پ.ن: بخشی از این موضوع مرتبط است با:

1 پسندیده

گزارش جالب توجه بنیاد جهانی IDEA در رابطه با شفافیت مالی مسئولین:


digital-solutions-for-political-finance-reporting-and-disclosure-a-practical-guide.pdf (6.6 مگابایت)

1 پسندیده