گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت

خانه‌های آهنی را به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل کنید

محلی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامونِ:

پس از افشای فیش‌های حقوق‌های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف‌سازی امور عمومی جامعه، رئیس جمهور محترم بر تحقق شفافیت در حوزه‌های مختلف امور عمومی تأکید کرده و تهیه لایحه جامع شفافیت را در زمرة برنامه‌های خود اعلام کردند. اکنون، پیش‌نویس لایحه مورد نظر با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی وضع حقوقی موجود بویژه با لحاظ نکاتی که در بالا گفته شد تهیه گردیده و این گزارش، مبانی، مفاد و رویکردهای کلی آن را تبیین می‌کند.
مطالب این گزارش متناظر و متناسب با مفاد پیش‌نویس لایحه شفافیت تنظیم شده است. در بخش اول که به کلیات لایحه اختصاص دارد مفهوم شفافیت و انواع آن، اهداف لایحه و مبانی و توجیهات شفافیت امور عمومی[1] و تجربیات نظام‌های حقوقی فرانسه و آمریکا در حمایت از شفافیت توضیح داده شده است. سپس، در پرتو مفاهیم، مبانی و نتایج مطالعات تطبیقی، آسیب‌ها و راهکارهای حمایت از شفافیت در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. بخش دوم به توجیه و تبیین الزامات عام شفافیت که شامل احکام شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، نظام ارتباطی (لابی‌گری)، وضعیت‌های تعارض منافع، مسافرت‌های خارجی و افشای فساد می‌شود و بخش سوم به توجیه و تبیین الزامات شفافیت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی، تقنینی، اطلاعاتی – امنیتی و امور دفاعی می‌پردازد. سرانجام، در بخش چهارم، سازوکار حمایت از شفافیت که با عنوان شورای عالی شفافیت در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده است توجیه و تبیین شده است.

پیش نویس لایحه شفافیت منتشر شد!!


.[1] در پیش نویس لایحه، ابتدا اهداف آمده است و سپس مفاهیم و تعاریف؛ ولی در گزارش توجیهی، تبیین مفهوم بر تبیین اهداف مقدم شده است. چون تا مفهوم شفافیت روشن نباشد سخن گفتن از مبانی و اهداف آن، نمی تواند موجه باشد.

فایل PDF:
گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت.pdf (2.2 مگابایت)

اطلاعات بیشتر در : خانه‌های آهنی را به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل کنید

1 Likes

جزوه‌ی ارزشمندی است و پژوهش خوبی صورت گرفته است.

دو صفحه‌ی انتهایی این گزارش قابل توجه می‌باشد:

پیشنهاد تشکیل شورای عالی شفافیت

image

1 Likes

تقریبا ایده‌ای شبیه به Office of management and budget که در زمان ریاست جمهوری اوباما عهده‌دار شفافیت بود:

1 Likes

بخشی از متن :

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: آیا دانستن همه چیز حق مردم است؟