شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن نظام سلامت شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد نظام مالیاتی دولت مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها انتخابات شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری مدیریت بحران معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی نهادهای تنظیم‌گر نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. شورای نگهبان آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نهادهای عمومی غیر دولتی مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین قوه‌ قضائیه امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد. نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 331 آگوست 26, 2017
5 36 جون 22, 2021
2 21 جون 20, 2021
2 18 جون 13, 2021
4 37 جون 3, 2021
3 529 می 25, 2021
7 577 می 18, 2021
7 128 می 11, 2021
7 332 می 8, 2021
3 140 آپریل 11, 2021
8 737 مارچ 15, 2021
8 586 اکتبر 7, 2019
2 363 مارچ 1, 2021
14 1391 فوریه 17, 2021
1 83 ژانویه 15, 2021
2 101 دسامبر 19, 2020
16 2955 دسامبر 15, 2020
2 527 دسامبر 13, 2020
11 1732 دسامبر 6, 2020
24 3044 نوامبر 25, 2020
5 1033 نوامبر 23, 2020
3 242 نوامبر 23, 2020
5 215 نوامبر 23, 2020
4 418 نوامبر 17, 2020
8 1395 نوامبر 14, 2020
21 2198 نوامبر 9, 2020
22 3080 اکتبر 6, 2020
2 176 سپتامبر 19, 2020
8 504 سپتامبر 6, 2020
8 304 آگوست 26, 2020