شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر نظام سلامت مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس نظام مالیاتی انتخابات شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها دولت بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. شورای نگهبان آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نهادهای عمومی غیر دولتی قوه‌ قضائیه مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین دولت و بخش اجرایی امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد. لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 350 آگوست 26, 2017
7 951 سپتامبر 12, 2021
2 50 آگوست 22, 2021
5 599 آگوست 17, 2021
6 224 آگوست 4, 2021
1 152 آگوست 9, 2021
16 1039 آگوست 1, 2021
18 1620 جولای 30, 2021
3 65 جولای 27, 2021
30 3250 جولای 27, 2021
3 412 جولای 27, 2021
10 821 جولای 20, 2021
22 9082 جولای 10, 2021
8 660 جولای 10, 2021
9 1191 جون 29, 2021
5 97 جون 22, 2021
2 76 جون 20, 2021
4 68 جون 3, 2021
3 548 می 25, 2021
7 196 می 11, 2021
7 381 می 8, 2021
3 181 آپریل 11, 2021
8 812 مارچ 15, 2021
8 621 اکتبر 7, 2019
2 393 مارچ 1, 2021
14 1508 فوریه 17, 2021
1 127 ژانویه 15, 2021
2 140 دسامبر 19, 2020
16 3197 دسامبر 15, 2020
2 551 دسامبر 13, 2020