درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
51 8729 فوریه 8, 2023
25 3212 مارس 4, 2023
15 4436 فوریه 21, 2023
34 4797 دسامبر 24, 2022
19 2209 نوامبر 29, 2022
2 371 اکتبر 3, 2022
18 1372 سپتامبر 14, 2022
35 5801 سپتامبر 10, 2022
9 966 سپتامبر 6, 2022
1 202 آگوست 1, 2022
17 1576 جولای 24, 2022
2 250 سپتامبر 25, 2021
35 4879 جولای 6, 2022
9 751 جولای 4, 2022
7 1806 جون 22, 2022
52 4576 فوریه 18, 2022
2 481 فوریه 17, 2022
0 202 فوریه 4, 2022
10 1248 ژانویه 15, 2022
5 1814 ژانویه 13, 2022
5 1037 ژانویه 13, 2022
5 608 ژانویه 12, 2022
3 438 ژانویه 12, 2022
32 11280 ژانویه 12, 2022
2 378 ژانویه 8, 2022
10 1633 ژانویه 8, 2022
5 562 ژانویه 8, 2022
1 308 فوریه 5, 2020
9 1735 اکتبر 26, 2021
3 1034 اکتبر 16, 2021