درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
11 3176 آپریل 16, 2022
24 2378 آپریل 7, 2022
45 6161 مارچ 6, 2022
52 3537 فوریه 18, 2022
2 338 فوریه 17, 2022
33 3651 فوریه 9, 2022
7 602 فوریه 5, 2022
0 68 فوریه 4, 2022
10 801 ژانویه 15, 2022
5 1585 ژانویه 13, 2022
5 580 ژانویه 13, 2022
5 491 ژانویه 12, 2022
3 274 ژانویه 12, 2022
32 10002 ژانویه 12, 2022
33 3985 ژانویه 8, 2022
2 275 ژانویه 8, 2022
10 1170 ژانویه 8, 2022
5 407 ژانویه 8, 2022
7 545 ژانویه 1, 2022
1 231 فوریه 5, 2020
34 4797 سپتامبر 29, 2021
6 1286 سپتامبر 13, 2021
9 1316 اکتبر 26, 2021
3 693 اکتبر 16, 2021
8 789 اکتبر 12, 2021
6 1068 اکتبر 11, 2021
16 1284 اکتبر 11, 2021
8 1197 اکتبر 10, 2021
4 217 اکتبر 9, 2021
16 1620 سپتامبر 28, 2021