درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
10 1849 جولای 7, 2024
19 12063 جون 16, 2024
36 7637 آپریل 8, 2024
20 3461 مارس 20, 2024
53 7118 مارس 6, 2024
51 11944 فوریه 8, 2023
25 4422 مارس 4, 2023
34 6493 دسامبر 24, 2022
2 708 اکتبر 3, 2022
18 2452 سپتامبر 14, 2022
9 1393 سپتامبر 6, 2022
1 813 آگوست 1, 2022
17 2105 جولای 24, 2022
2 388 سپتامبر 25, 2021
35 6240 جولای 6, 2022
9 1106 جولای 4, 2022
7 2809 جون 22, 2022
2 684 فوریه 17, 2022
0 467 فوریه 4, 2022
10 1640 ژانویه 15, 2022
5 2421 ژانویه 13, 2022
5 1590 ژانویه 13, 2022
5 851 ژانویه 12, 2022
3 860 ژانویه 12, 2022
32 13988 ژانویه 12, 2022
2 561 ژانویه 8, 2022
10 2596 ژانویه 8, 2022
5 935 ژانویه 8, 2022
1 435 فوریه 5, 2020
9 2682 اکتبر 26, 2021