درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 309 اکتبر 3, 2022
18 1178 سپتامبر 14, 2022
50 7835 سپتامبر 14, 2022
13 3806 سپتامبر 10, 2022
17 1963 سپتامبر 10, 2022
35 5471 سپتامبر 10, 2022
9 841 سپتامبر 6, 2022
1 113 آگوست 1, 2022
17 1478 جولای 24, 2022
2 219 سپتامبر 25, 2021
35 4541 جولای 6, 2022
9 680 جولای 4, 2022
7 1609 جون 22, 2022
24 2938 آپریل 7, 2022
52 4155 فوریه 18, 2022
2 438 فوریه 17, 2022
33 4386 فوریه 9, 2022
0 170 فوریه 4, 2022
10 1123 ژانویه 15, 2022
5 1727 ژانویه 13, 2022
5 904 ژانویه 13, 2022
5 572 ژانویه 12, 2022
3 378 ژانویه 12, 2022
32 10780 ژانویه 12, 2022
2 349 ژانویه 8, 2022
10 1497 ژانویه 8, 2022
5 507 ژانویه 8, 2022
1 287 فوریه 5, 2020
9 1535 اکتبر 26, 2021
3 949 اکتبر 16, 2021