درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
16 9394 آگوست 7, 2023
51 10935 فوریه 8, 2023
25 4047 مارس 4, 2023
34 6038 دسامبر 24, 2022
19 2960 نوامبر 29, 2022
2 583 اکتبر 3, 2022
18 2130 سپتامبر 14, 2022
35 7068 سپتامبر 10, 2022
9 1256 سپتامبر 6, 2022
1 606 آگوست 1, 2022
17 1978 جولای 24, 2022
2 342 سپتامبر 25, 2021
35 5837 جولای 6, 2022
9 1002 جولای 4, 2022
7 2505 جون 22, 2022
52 6094 فوریه 18, 2022
2 601 فوریه 17, 2022
0 347 فوریه 4, 2022
10 1519 ژانویه 15, 2022
5 2166 ژانویه 13, 2022
5 1397 ژانویه 13, 2022
5 763 ژانویه 12, 2022
3 696 ژانویه 12, 2022
32 13062 ژانویه 12, 2022
2 499 ژانویه 8, 2022
10 2257 ژانویه 8, 2022
5 852 ژانویه 8, 2022
1 386 فوریه 5, 2020
9 2390 اکتبر 26, 2021
3 1254 اکتبر 16, 2021