درباره تعارض منافع


مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 30 آگوست 1, 2022
8 666 جولای 1, 2022
17 1371 جولای 24, 2022
47 6907 جولای 24, 2022
2 185 سپتامبر 25, 2021
35 4266 جولای 6, 2022
9 610 جولای 4, 2022
7 1425 جون 22, 2022
11 3409 آپریل 16, 2022
24 2624 آپریل 7, 2022
52 3827 فوریه 18, 2022
2 388 فوریه 17, 2022
33 3994 فوریه 9, 2022
0 129 فوریه 4, 2022
10 982 ژانویه 15, 2022
5 1658 ژانویه 13, 2022
5 722 ژانویه 13, 2022
5 528 ژانویه 12, 2022
3 335 ژانویه 12, 2022
32 10379 ژانویه 12, 2022
2 313 ژانویه 8, 2022
10 1349 ژانویه 8, 2022
5 460 ژانویه 8, 2022
1 256 فوریه 5, 2020
34 5159 سپتامبر 29, 2021
9 1412 اکتبر 26, 2021
3 796 اکتبر 16, 2021
8 889 اکتبر 12, 2021
6 1136 اکتبر 11, 2021
8 1277 اکتبر 10, 2021